نكات اساسي بافتني

آموزشگاه تخصصي آموزش قلاب بافي، آموزش بافتني،آموزش بافت شال گردن،آموزش بافت كلاه

یکشنبه ۰۲ اردیبهشت ۰۳

نكاتي مهم در مورد بافتني

۷,۸۳۲ بازديد

نكاتي مهم در مورد بافتني

 


اتوكردن بافتني

اتوي بخار را ازفاصله ۵سانتي متري روي بافتني بگيريد .تماس مستقيم اتو باكاموا موجب شلي بافت ميشود...