آموزش بافت سارافون موتيف (گل سرخود)

آموزشگاه تخصصي آموزش قلاب بافي، آموزش بافتني،آموزش بافت شال گردن،آموزش بافت كلاه

جمعه ۰۸ مهر ۰۱

آموزش بافت سارافون موتيف (گل سرخود)

۳۴,۷۵۷ بازديد
آموزش بافت سارافون موتيف (گل سرخود)

با كامواي زنجيره سه لاي ( چاينت)" سميرا " راحت تر ببافيد ؛

چرا كه لاي پرداز نمي شود و بعد از اتو بخار ؛ براق و لطيف تر مي شود.

با كامواهاي تابيده ساده و براق" كارتاپو  "هم زيبا مي شود

با كامواي زنجيره سه لاي ( چاينت)" سميرا " راحت تر ببافيد ؛چرا كه لاي پرداز نمي شود و بعد از اتو بخار ؛ براق و لطيف تر مي شود.
 

با كامواهاي تابيده ساده و براق" كارتاپو  "هم زيبا مي شود ؛

اما چون لاي پرداز مي شود  براي تازه كارها با قلاب سخت تر  بافته مي شود.

آموزش سارافون يقه خشتي : امكان بزرگ كردن سايز با افزايش گلها  يا انتخاب كامواي ضخيم تر .
بخاطر  كيفيت پايين تصاوير  عذرخواهم .

  10  قلاب زده و حلقه كنيدو با 6 قلاب به رديف دوم و بافت گلبرگها برويد.3  تا پايه بلند در حلقه بافته

و با زدن 4  قلاب وبا يه پايه كوتاه  وصل  به داخل حلقه كنيد.

به اين ترتيب شما يك گلبرگ بافته ايد.

باز 4 قلاب زده و 3 پايه بلند و ادامه كار تا گلبرگ بعدي هم بافته شود.4 گلبرگ مي بافيم و آخرين گلبرگ را كه در حلقه وصل كرديم؛ مثل سه تصوير زير...

با 6 قلاب به رأس اولين گلبرگ رفته و آنجا وصل ميزنيم.6 قلاب ديگر زده و  آنرا بجاي  يك پايه بلند و دو قلاب براي فاصله ؛ در نظر مي گيريم.

يه پايه بلند و...4 قلاب فاصله و يك پايه بلند  2 قلاب فاصلۀ ديگر بزنيد.پايه بلند آخر را ببافيد . حالا شما يك گوشه براي گلتان بافته ايد.

( با 4 قلاب به گلبرگ بعدي مي رويم.)


با = پايه بلند  -2 قلاب - پايه بلند - 4 قلاب - پايه بلند  - 2 قلاب و با بافتن  آخرين پايه بلند  ؛

گوشه هاي بعدي  بافته مي شود..


از گل دوم  ؛ تمام قلاب هاي فاصله  را  به  گلهاي ديگر وصل مي بافيم ؛

به شكلي كه تشكيل يك مربع 12 موتيفي را بدهد .براي تميزكاري و زيبايي بيشتر ؛ دور تا دور يقه را با جاشيه بافي كامل مي كنيم.

نخ را در اتصال دو گوشۀ بهم وصل شدۀ موتيفها گره زده و...

 با  4  قلا ب  بجاي بك پايه بلند بالا آمده و  يه پايه بلند  ديگر بدون فاصله مي بافيم.

[بعد 4 قلاب زده و در اولين قلاب حلقه مي كنيم=( پيكوت )]

پيكوت= حلقه كوچك زنجيره بالاي بافتها

 بعد در همان جاي اوليه 2 پايه بلند ديگر مي بافيم.

تا با وجود پيكوت يك گلبرك نوك تيز داشته باشيم.


3 قلاب مي زنيم و فاصلۀ بين دو گلبرگ موتيف وصل مي كنيم.وقتي مربع را روي هم تا كنيد ؛ پشت و جلوي لباس تا زير بغل بدست مي آيد.

حالا نخ را به يكي از گوشه ها گره زده و با زدن 6 قلاب به گوشۀ دوم تا شده روي آن  وصل مي زنيم.

تا پشت و جلو  در زير بغل به هم وصل شوند .

با زدن 6 قلاب ارتفاع پيدا كرده و يك پايه بلند مي بافيم.

6 قلاب فاصله زده و  در فاصله بين دو گلبرگ موتيفها  ؛ يك پايه بلند 2 قلاب فاصله و

يك پايه بلند ديگر مي بافيم و با 6 قلاب به گوشه هاي موتيفها رفته و آنجا

دو پايه بلند با دو قلاب را ببافيد.

( پس يك دوپايه در فاصلۀ دو گلبرگ   و يك  دوپايۀ ديگر روي دو گوشه هاببافيد.)

آخدين فاصلۀدو پايه را بايد طوري بزنيم كه زير بغل پلو و پشت

در طرف ديگر لباس هم به هم وصل شوند.

رديف دوم  دوپايه ها  با فاصلۀ 3 قلاب بافته مي شود.

در هر فاصلۀ 6 قلابي رج قبل هم يك دوپايه بافي داريم.

رديف  ؛سوم و چهارم هم دوپايه ها با 3 قلاب فاصله بافته مي شود.

در رج چهارم ؛ آخرين 3 قلاب را به اولين دو پايۀ اين رج وصل ميزنيم.


در ابتداي رج پنجم اولين   مركز گل سر خود را هم مي بافيم.

به اين ترتيب:  6 قلاب روي اولين پايۀ رج قبل و پايۀ دوم روي  پايۀ بعدي رج قبل زده مي شود.

(  در واقع ما يك  حلقۀ مركز گل بدست آورده ايم كه بتوانيم دور تا دورش گلبرگهارا ببافيم.)


اين پايۀ دوم كه بافته شد ؛ با 4 قلاب ارتفاع پيدا كرده و 3 پايه بلند

بصورت عمود بر بازويش مي بافيم .

4 قلاب زده و همانجا  وصل مي كنيم تا اولين گلبرگ  سر خود ما بافته شود.

گلبرگ دوم را در 2 قلاب فاصلۀ رج قبل مي بافيم.

و گلبرگ سوم و چهارم را در ادامه , دايره وار  مي بافيم.


آخرين گلبرگ كه بافته شد ؛ با 4 قلاب  فاصله به بافتن دو پايه هاي بعدي ادامه مي دهيم.

( هر5 رج گل سرخود ميبافيم ) و ...

( هر 5 رج به فاصله ها يك قلاب اضافه مي شود تا دامن هر چه به پايين بافته مي شود بزدگتر شود)

تا  دامن حالت فون به خود بگيرد.

فاصلۀ گلها بايد عدد فرد باشد؛ تاسري دوم مابين آنها بافته شود .


من بعد اولين گل 7 تا دو پايه شمرده و در هشتمين دو پايه مر كز گل بعدي را بافتم .

( به تصوير دقت كنيد = دومين مركز گل= دو پايه بلند كاملاً  روي پايه  هاي رج قبل بافته شده .)


در اين تصوير سه سري گل بافته شده .

سري دوم گلها در  بين  گلهاي  سري اول و...

... سري سوم كاملاً زير گلهاي سري اول بافته شده اند .

پس ...  سري چهارم زير گلهاي سري دوم قرار خواهد گرفت .

 

پايين دامن با حاشيه بافي شبيه دور يقه به اتمام مي رسد.

http://upcity.ir/images2/49641812083639045080.jpg

منبع : www.baftanymamanazam.blogfa.com

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.