خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه قلاب بافی یا بافتنی استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود و یا آموزش شخصی بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و ایجاد کسب و کار زود بازده قلاب بافی است.

 خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

آموزش بافت روفرشي زنانه صورتي

بيست و هفت زنجيره بزنيد .

رج اول: از زنجيره سوم شروع كنيد. ۱۰ بافت پايه بلند۱۴ بافت پايه بلند دوتايي

در دانه آخر ۹ بافت پايه بلند دوتايي مي زنيم.

 بافت را ادامه ميدهيم.به اين صورت كه طرف ديگر زنجيره ها را مي بافيم. با همان صورت بالا برمي گرديم. يعني ۱۴ پايه بلند دوتايي و ۱۰بافت پايه بلند.

در دانه آخر ۷ بافت پايه بلنددوتايي مي زنيم.

DSC00720

رج دوم:  هم دانه ها را پايه بلند مي بافيم. به دانه هاي ۹ تايي كه رسيديم به اين صورت مي بافيم:

 يك پايه بلند دوتايي - دوپايه بلند دوتايي در دانه دوم- ۲ پايه بلند دوتايي  در دانه سوم-۲ پايه بلند دوتايي  در دانه چهارم- ۳ پايه بلند دوتايي  در دانه پنجم – ۲ پايه بلند دوتايي  در دانه ششم  – ۲ پايه بلند دوتايي  در دانه هفتم – ۲ پايه بلند دوتايي  در دانه هشتم-  يك پايه بلند دوتايي در دانه نهم.

 بافت را تا آخر پايه بلند مي بافيم به دانه هاي ۷ تايي كه رسيديم به اين صورت مي بافيم:

يك پايه بلند دوتايي  - ۲ پايه بلند دوتايي  در دانه دوم- ۲ پايه بلند دوتايي  در دانه سوم-۳ پايه بلند دوتايي  در دانه چهارم- ۲ پايه بلند دوتايي در دانه پنجم – ۲ پايه بلند دوتايي  در دانه ششم  - ۱ پايه بلند دوتايي  در دانه هفتم

رج سوم: پايه بلند مي بافيم. ۲۴ تا كه بافتيم به اين صورت مي بافيم يك پايه بلند دوتايي  - ۲ پايه بلند دوتايي  در يك بافت. ۱ پايه بلند دوتايي -۲ پايه بلند دوتايي در يك بافت – يك پايه بلنددوتايي  – ۲ پايه بلند دوتايي در يك بافت. ۱ پايه بلند دوتايي -۲ پايه بلند دوتايي در يك بافت -يك پايه بلند دوتايي  – ۲ پايه بلند دوتايي  در يك بافت.

در دانه هشتم ۳ پايه بلند دوتايي  مي بافيم 

۷ دانه بعدي را مانند قبل مي بافيم. ۲ پايه بلند دوتايي  در يك بافت- يك پايه بلند دوتايي 

 ۲۴ دانه مي بافيم تا به مجموعه ۷ تايي كه اكنون ۱۳ دانه است برسيم.به اين صورت مي بافيم

يك پايه بلند دوتايي  - ۲ پايه بلند دوتايي  در يك بافت. ۱ پايه بلند دوتايي  -۲ پايه بلند دوتايي  در يك بافت – يك پايه بلند دوتايي - ۲ پايه بلند دوتايي  در يك بافت. بعد از اين ۶ دانه در دانه هفتم ۳ پايه بلند دوتايي  در يك دانه مي زنيم و بافت را ادامه مي دهيم -  ۲پايه بلند دوتايي در يك بافت- يك پايه بلنددوتايي . براي هر ۶ دانه بعدي

رج چهارم: پايه بلند

رج پنجم: بافت شلال

 DSC00725

 بافت شلال در انتهاي كار طرح زيبايي به كفشتان مي دهد و لبه هاي آن را مشخص مي كند.

DSC00724

رج ۶و ۷ و ۸: پايه كوتاه

 

  DSC00725 DSC00728

رج نهم: پايه بلند دوتايي

رج دهم : پايه بلند دوتايي مي بافيم به قسمت جلوي پا كه رسيديم ۹ دانه كم مي كنيم. به اينصورت كه براي بافت ۱۸ دانه جلوي پا يكي مي بافيم يكي نمي بافيم.

رج يازدهم: پايه بلند دوتايي. به قسمت جلوي پا كه رسيديم مجددا ۹ دانه كم مي كنيم

رج دوازدهم: پايه بلند- ۹ دانه اي كه رج قبل كم كرديم را يكي در ميون مي بافيم.

رج سيزدهم:پايه بلند-  دانه هايي كه رج قبل كم كرديم را يكي در ميون مي بافيم.

رج چهاردهم: پايه بلند يكي درميان.

DSC00730

از رج دوازدهم به بعد اگر دهانه كفش گشاد بود مي توانيد از قسمت هاي كناري و يا انتهايي كار در هر رج چند دانه كم كنيد

منبع:www.doonedoone.com


برچسب‌ها: قلاب بافي روفرشي، بافت روفرشي زنانه،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : بافنده | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :