خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه قلاب بافی یا بافتنی استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود و یا آموزش شخصی بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و ایجاد کسب و کار زود بازده قلاب بافی است.

 خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید اینترنتی

در DVD (کاملترین مجموعه)فقط            شماره مجوز: ۵۴۵۶۱۶۵

با خرید این مجموعه استثنایی همه را با بافتنی های خود شگفت زده خواهید کرد

آموزش بافتن تاپ و شورت قلاب بافي

 

تاپ

كامواي مورد نياز. 4 كلاف 100 گرمي

سايز قلاب 2.75 ميلي متر يا شماره 2 يا C

كاپ لباس

* اين كه در انتهاي رج ها نوشتم برگرديد يعني اينكه بافت را گرد نبافيد بلكه هر رج را كه بافتيد برگرديد.

رج يك: ۱۱ تا زنجيره بزنيد. در دانه ي دوم از قلاب يك پايه كوتاه بزنيد. در ۸ دانه ي بعدي پايه كوتاه بزنيد. در دانه ي آخر ۵ پايه كوتاه بزنيد. بافت را به سمت طرف ديگر ادامه دهيد و طرف ديگر زنجيره ها هم در هر كدام يك پايه كوتاه بزنيد. برگرديد. قسمت وسط آن گروه ۵ تايي تان را با سنجاق مشخص كنيد .اكنون ۲۳ پايه كوتاه داريم.

رج ۲تا ۶: يك زنجيره بزنيد. در تمام پايه ها تا سنجاق يك پايه كوتاه بزنيد. در دانه ي سنجاق دار ۵ پايه كوتاه بزنيد. از سنجاق تا انتهاي رج در هركدام يك پايه كوتاه بزنيد. برگرديد. ۴۳ دانه در انتهاي رج ششم داريم.

رج ۷ تا ۱۹: يك زنجيره بزنيد. در تمام پايه ها تا سنجاق يك پايه كوتاه بزنيد. در دانه ي سنجاق دار ۳ پايه كوتاه بزنيد. از سنجاق تا انتهاي رج در هركدام يك پايه كوتاه بزنيد. برگرديد. ۶۹دانه در انتهاي رج نوزدهم داريم

رج ۲۰: يك زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد. برنگرديد.

رج ۲۱: در قسمت پايين كاپ (انتهاي رج هايتان) در سر هر رج يك پايه كوتاه بزنيد. ما ۲۰ رج بافتيم كه الان در قسمت پايين دو تا ۲۰ تا ديده ميشود. روي هم ميشود ۴۰ تا. پس تعداد دانه هاي شما هم ميشود ۴۰ تا. كور كنيد.

بدنه سوتين:

رج يك : ۸۱ زنجيره بزنيد. در دانه ي دوم از قلاب يك پايه كوتاه بزنيد. در تمام دانه هاي بعد هم يك پايه كوتاه بزنيد. كار را به ابتداي يكي از كاپ ها متصل كنيد و در تمامي دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد. كاپ بعدي را متصل كنيد و در هر كدام از دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد. دانه ي آخر را با يك شلال به دانه ي ابتداي زنجيره متصل كنيد. ۱۶۰ دانه داريم.

رج ۲: يك زنجيره بزنيد. در تمامي دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد. دانه ي آخر را با يك شلال به ابتداي آن متصل كنيد.

رج ۳:يك زنجيره بزنيد. در تمامي دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد. دانه ي آخر را با يك شلال به ابتداي آن متصل كنيد. برگرديد.

رج ۴: در تمام دانه ها شلال بزنيد. برگرديد.

رج ۵: اين رج را روي دانه هاي رج ۳ ببافيد. ۳ تا زنجيره بزنيد. برگرديد به سمت عقب ، در دانه ي عقبي دانه اي كه در آن زنجيره زديد يك پايه بلند بزنيد. (دانه ي بعدي را جا بيندازيد. در دانه ي بعد پايه بلند بزنيد. از جلوي دانه اي كه پايه بلند بافتيد در دانه اي كه جا انداختيد يك پايه بلند بزنيد.) قسمت داخل پرانتز را تا انتهاي رج ادامه دهيد. دانه ي آخر را با شلال به دانه ي سوم از زنجيره هايتان متصل كنيد. ۸۰ تا از قسمت داخل پرانتز داريد.

رج ۶-۸: يك زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد. دانه ي آخر را با شلال به دانه ي اول متصل كنيد. در انتهاي رج هشتم برگرديد.

رج ۹: در تمام دانه ها شلال بزنيد.

رج ۱۰: اين رج در دانه هاي رج ۸ بافته مي شود. يك زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد. دانه ي آخر را با شلال به دانه ي اول متصل كنيد.

رج ۱۱: ۶ زنجيره بزنيد. در همان دانه پايه بلند بزنيد. سه دانه ي بعد را جا بيندازيد. {(پايه بلند،۳ تا زنجيره، پايه بلند) در دانه ي بعد بزنيد. ۳ دانه جا بيندازيد.} تا انتهاي كار به همين صورت ببافيد. دانه ي اخر را با شلال به زنجيره سوم ابتداي كار متصل كنيد. ۴۰ تا جاي خالي سه تايي خواهيد داشت.

رج ۱۲: در اولين جاي خالي زنجيره اي يك شلال بزنيد. ۶ تا زنجيره بزنيد. يك پايه بلند در همان دانه اي كه زنجيره در آن است بزنيد. (پايه بلند،۳ تا زنجيره، پايه بلند) در تمامي جاهاي خالي سه تايي بزنيد. با شلال دانه ي اخر را به سومين دانه از اولين زنجيره ها متصل كنيد. كور كنيد. 

فرم دادن به كاپ ها:

رج يك: با يك پايه كوتاه از اولين دانه ي كاپ سمت راست شروع كنيد. (يك دانه جا بيندازيد. در دانه ي بعد يك پايه كوتاه بزنيد). ۱۰ بار اين كار را انجام دهيد. در ۴۲ دانه ي بعد هر كدام يك پايه كوتاه بزنيد. (يك دانه جا بيندازيد. در دانه ي بعد يك پايه كوتاه بزنيد). سه بار اين كار را انجام دهيد. اكنون به كاپ دوم رسيده ايم. (يك دانه جا بيندازيد. در دانه ي بعد يك پايه كوتاه بزنيد). ۳ بار اين كار را انجام دهيد. در ۴۲ دانه ي بعد هر كدام يك پايه كوتاه بزنيد. (يك دانه جا بيندازيد. در دانه ي بعد يك پايه كوتاه بزنيد). ده بار اين كار را انجام دهيد. در تمامي دانه هاي بعد يك پايه كوتاه بزنيد. دانه ي اخر را با شلال به دانه ي اول متصل كنيد. كور كنيد. ۱۹۲ دانه داريم.

رج ۲: نخ را با يك شلال به فاصله بين دو كاپ متصل كنيد. { سه دانه جا بيندازيد (پايه بلند، سه تا زنجيره، پايه بلند) در دانه ي بعد بزنيد.}. هفت بار اين كار را انجام دهيد.

سه دانه جا بيندازيد { پايه بلند بزنيد. ( زنجيره، پايه بلند) را دو بار در دانه ي بعد بزنيد.}. { سه دانه جا بيندازيد (پايه بلند، سه تا زنجيره، پايه بلند) در دانه ي بعد بزنيد.}. شش بار اين كار را انجام دهيد.

{ سه دانه جا بيندازيد (پايه بلند، سه تا زنجيره، پايه بلند) در دانه ي بعد بزنيد.}. ۱۹ بار اين كار را انجام دهيد.

 ۴ دانه جا بيندازيد. { (پايه بلند، سه تا زنجيره، پايه بلند) در دانه ي بعد بزنيد.سه دانه جا بيندازيد }. شش بار اين كار را انجام دهيد.

 { پايه بلند بزنيد. ( زنجيره، پايه بلند) را دو بار در دانه ي بعد بزنيد.}. { سه دانه جا بيندازيد (پايه بلند، سه تا زنجيره، پايه بلند) در دانه ي بعد بزنيد.}. هفت بار اين كار را انجام دهيد. سه دانه جا بيندازيد. انتهاي كار را با شلال به همان دانه اي كه كار را از انجا شروع كرديد متصل كنيد. كور كنيد.

 بند ها

 رج يك: با شلال نخ را به فاصله ي قبل از اولين فاصله ي يك زنجيره اي يكي از كاپ ها متصل كنيد. ۳ تا زنجيره بزنيد. ( پايه بلند، يك زنجيره، پايه بلند) در دو فاصله ي يك زنجيره اي بزنيد. يك پايه بلند در فاصله ي قبل از اولين فاصله ي سه زنجيره اي بزنيد. برگرديد.

رج ۲ تا ۳۰:سه تا زنجيره بزنيد. ( يك پايه بلند، زنجيره، يك پايه بلند) در هر كدام از ۲ جاي خالي يك زنجيره اي بزنيد. يك پايه بلند در دانه ي اخر بزنيد. برگرديد.

رج ۳۱:سه تا زنجيره بزنيد. ( يك پايه بلند، زنجيره، يك پايه بلند) در هر كدام از ۲ جاي خالي يك زنجيره اي بزنيد. يك پايه بلند در دانه ي اخر بزنيد. انتهاي نخ را طولاني جا بگذاريد. آن را با سوزن به بدنه متصل كنيد.

 پايين لباس

رج يك: 122 زنجيره بزنيد. در دانه ي دوم از قلاب يك پايه كوتاه بزنيد. در تمام دانه هاي مانده پايه كوتاه بزنيد. 121 دانه داريم.برگرديد.

رج دو: 3 زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها پايه بلند بزنيد. برگرديد.

رج سه: 1 زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها پايه كوتاه بزنيد. برگرديد.

رج چهار: 3 زنجيره بزنيد.{ دو دانه جا بيندازيد(پايه بلند, سه زنجيره, پايه بلند) در دانه ي بعدي بزنيد.} قسمت داخل {} را ادامه دهيد تا جايي كه در آخر دو دانه جا بيندازيد و بعد از آن يك دانه باقي مي ماند كه در آن يك پايه بلند بزنيد. برگرديد. 39 تا فاصله ي زنجيره اي داريد.

رج پنج تا چهل: 3 زنجيره بزنيد. (پايه بلند, سه زنجيره, پايه بلند) در تمام فاصله هاي زنجيره اي بزنيد. در دانه ي آخر يك پايه بلند بزنيد. برگرديد. رج آخر را كور كنيد.

لبه كار

اين قسمت  در انتهاي رج ها بافته مي شود. با شلال نخ را به رج سوم متصل كنيد.{ 3 پايه بلند در رج بعد بزنيد. يك شلال در رج بعد بزنيد}. 18 بار قسمت داخل {} را انجام دهيد. 7 پايه بلند در يك رج بزنيد. در فاصله سه زنجيره اي به شكل زير ببافيد ( يك شلال در زنجيره بعد. 7 پايه بلند در زنجيره بعد بزنيد.) 19 بار اين كار را انجام دهيد. زنجيره آخر را شلال بزنيد.

اين قسمت در انتهاي رج ها بافته مي شود. ( 7 پايه بلند, يك شلال در رج بعد). در رج بعد { 3 پايه بلند در رج بعد , يك شلال در رج بعد} 18 بار اين كار را انجام دهيد. در رج بعد شلال بزنيد. كور كنيد.

شورت

رج يك: 153 زنجيره بزنيد. در دانه ي دوم از قلاب يك پايه كوتاه بزنيد. در تمام دانه هاي مانده پايه كوتاه بزنيد. 152 دانه داريم. برگرديد.

رج دو تا يازده: يك زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها پايه كوتاه بزنيد. دانه ي آخر را با شلال به دانه ي اول متصل كنيد. برگرديد.

قسمت جلو

رج يك: يك زنجيره بزنيد. در 56 دانه ي بعد پايه كوتاه بزنيد. روي بقيه دانه ها كاري انجام ندهيد. برگرديد. 57 دانه داريم.

رج 2 تا 21: دانه ي اول را جا بيندازيد. در دانه بعد شلال بزنيد. يك زنجيره بزنيد. در همان دانه يك پايه كوتاه بزنيد. در دانه هاي بعد هم پايه كوتاه بزنيد. دانه ي آخر را نبافيد. برگرديد. در انتهاي رج آخر 17 دانه داريم.

رج 22 تا 34: يك زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد. برگرديد. رج آخر را كور كنيد.

قسمت پشت

رج يك: 10 دانه ي اول رج يازده را جا بيندازيد. در دانه ي بعد نخ را با پايه كوتاه متصل كنيد و در 74 دانه ي بعد پايه كوتاه بزنيد. برگرديد. 75 دانه داريم.

رج دو تا نوزده: در دانه ي بعد شلال بزنيد. يك زنجيره بزنيد. در همان زنجيره پايه كوتاه بزنيد. در دانه هاي بعد پايه كوتاه بزنيد. 2 دانه ي آخر را نبافته بگذاريد. برگرديد. در انتهاي آخرين رج 21 دانه داريم.

رج 20 و 21: در دانه ي بعد شلال بزنيد. يك زنجيره بزنيد. در همان زنجيره پايه كوتاه بزنيد. در دانه هاي بعد پايه كوتاه بزنيد.  دانه ي آخر را نبافته بگذاريد. برگرديد. در انتهاي آخرين رج 17 دانه داريم.

رج 23 تا 34: يك زنجيره بزنيد. در تمام دانه ها پايه كوتاه بزنيد. در انتهاي رج آخر كور كنيد و انتهاي نخ را بلند باقي بگذاريد. آخرين رج قسمت جلو و پشت شورت را به هم ببافيد.

لبه هاي پاي شورت

رج يك: نخ را به شلال به يكي از دانه هاي جا انداخته حلقه ي پاي شورت متصل كنيد. در 9 دانه ي بعد شلال بزنيد.

در انتهاي رج هاي قسمت پشت و جلو به اين صورت ببافيد. در تمامي رج ها يك شلال بزنيد. دانه ي آخر را به دانه ي اول با شلال متصل كنيد.

رج دو: يك زنجيره بزنيد. در تمام شلال ها يك پايه كوتاه بزنيد. دانه ي اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد.

رج سه: شش زنجيره بزنيد. در همان دانه يك پايه بلند بزنيد. دو دانه جا بيندازيد.{(پايه بلند, 3 زنجيره, پايه بلند) در دانه ي بعد بزنيد.آموزش بافتني دو دانه جا بيندازيد} تا انتها قسمت داخل {} را تكرار كنيد. دانه ي اخر را با شلال به سومين زنجيره از زنجيره هاي اول رج متصل كنيد. 6 زنجيره بزنيد. كور كنيد. طرف ديگر هم به همين شكل.

لبه هاي بالاي شورت

رج يك: كار را از زنجيره هاي طرف مقابل رج يك شروع كنيد. در تمامي دانه ها شالا بزنيد. دانه ي اخر را با شلال به دانه ي اول متصل كنيد. 152 شلال داريد.

رج دو: شش زنجيره بزنيد. در همان دانه يك پايه بلند بزنيد. سه دانه جا بيندازيد.{(پايه بلند, 3 زنجيره, پايه بلند) در دانه ي بعد بزنيد. سه دانه جا بيندازيد} تا انتها قسمت داخل {} را تكرار كنيد. دانه ي اخر را با شلال به سومين زنجيره از زنجيره هاي اول رج متصل كنيد. 38 تا فاصله زنجيره اي داريد.

رج سه: يك شلال در اولين فاصله زنجيره اي بزنيد. شش زنجيره بزنيد. در همان دانه يك پايه بلند بزنيد. سه دانه جا بيندازيد.{(پايه بلند, 3 زنجيره, پايه بلند) در دانه ي بعد بزنيد. سه دانه جا بيندازيد} تا انتها قسمت داخل {} را تكرار كنيد. دانه ي اخر را با شلال به سومين زنجيره از زنجيره هاي اول رج متصل كنيد. كور كنيد.

 

منبع:www.doonedoone.com

 


برچسب‌ها: قلاب بافي، بافتني، شورت، تاپ،


۰۱:۱۰:۲۲ | نويسنده : بافنده | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :