خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه قلاب بافی یا بافتنی استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود و یا آموزش شخصی بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و ایجاد کسب و کار زود بازده قلاب بافی است.

 خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

آموزش بافت كلاه لبه دار بچه گانه

تمام پايه ها پايه كوتاه هستند.

يك حلقه طلايي ۶ تايي بزنيد

در هر كدام از دانه ها ۲ پايه بزنيد.

رج سوم: در دانه ي اول سه پايه كوتاه بزنيد. دانه ي دوم را جا بيندازيد. اين كار را تا انتهاي رج ادامه بدهيد.

رج چهارم: در دانه ي اول دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي دوم را جا بيندازيد. اين كار را تا انتهاي رج ادامه بدهيد.

رج پنجم و ششم: مانند رج سه و چهار بافته مي شود.

رج هفتم:مانند رج چهارم بافته مي شود.

رج هشتم: *در دانه ي اول ۲ پايه بزنيد. دانه ي دوم را جا بيندازيد. در دانه ي سوم دو پايه بزنيد. دانه ي چهارم را جا بيندازيد. در دانه ي پنجم ۳ پايه بزنيد. دانه ي ششم را جا بيندازيد.* قسمت بين * را تا انتهاي رج تكرار كنيد.

رج نهم:*در دانه ي اول ۲ پايه بزنيد. دانه ي دوم را جا بيندازيد. در دانه ي سوم دو پايه بزنيد. دانه ي چهارم را جا بيندازيد. در دانه ي پنجم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي ششم را جا بيندازيد در دانه ي هفتم ۳ پايه بزنيد. دانه ي هشتم را جا بيندازيد.* قسمت بين * را تا انتهاي رج تكرار كنيد.

رج دهم:*در دانه ي اول ۲ پايه بزنيد. دانه ي دوم را جا بيندازيد. در دانه ي سوم دو پايه بزنيد. دانه ي چهارم را جا بيندازيد. در دانه ي پنجم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي ششم را جا بيندازيد.  در دانه ي هفتم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي هشتم را جا بيندازيد. در دانه ي نهم ۳ پايه بزنيد. دانه ي دهم را جا بيندازيد.* قسمت بين * را تا انتهاي رج تكرار كنيد.

رج يازدهم: در همه دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد.

رج دوازهم:*در دانه ي اول ۲ پايه بزنيد. دانه ي دوم را جا بيندازيد. در دانه ي سوم دو پايه بزنيد. دانه ي چهارم را جا بيندازيد. در دانه ي پنجم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي ششم را جا بيندازيد. در دانه ي هفتم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي هشتم را جا بيندازيد. در دانه ي نهم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي دهم را جا بيندازيد. در دانه ي يازدهم ۳ پايه بزنيد. دانه ي دوازدهم را جا بيندازيد.* قسمت بين * را تا انتهاي رج تكرار كنيد.

رج سيزدهم: در همه دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد.

رج چهاردهم:*در دانه ي اول ۲ پايه بزنيد. دانه ي دوم را جا بيندازيد. در دانه ي سوم دو پايه بزنيد. دانه ي چهارم را جا بيندازيد. در دانه ي پنجم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي ششم را جا بيندازيد. در دانه ي هفتم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي هشتم را جا بيندازيد. در دانه ي نهم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي دهم را جا بيندازيد. در دانه ي دهم ۲ پايه كوتاه بزنيد. دانه ي يازدهم را جا بيندازيد. در دانه ي سيزدهم ۳ پايه بزنيد. دانه ي چهاردهم را جا بيندازيد.* قسمت بين * را تا انتهاي رج تكرار كنيد.

قطر دايره بافته شده تا اينجا ۱۴سانتي متر است.( نخي كه من استفاده كردم ضحامتش متوسط هست و شماره قلاب هم 5.0 mm)  و دور تا دور كلاه 4۶ سانتي متر كه مساوي است با دور سر كودك.بافت كلاه اگر كودك شما بزرگتر است مي توانيد رج سيزده و چهارده را تكرار كنيد جايي كه به اندازه ي دلخواه برسيد.

رج پانزدهم تا بيستم: در دانه ي اول دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي دوم را جا بيندازيد. در دانه سوم دو پايه كوتاه بزنيد. دانه ي چهارم را جا بيندازيد. اين كار را تا انتهاي رج تكرار كنيد.

لبه كلاه:

 رج بيست و يكم: به اندازه ۱۵ سانت پايه كوتاه بزنيد. بافت را ادامه ندهيد. بلكه از همان دانه ي آخر برگرديد.

رج بيست و دوم: همه را پايه كوتاه بزنيد.

رج بيست و چهار تا رج بيست و هشت: مانند رج بيست و يك و بيست و دو بافته مي شود.

رج بيست و نهم:شلال بزنيد. اما به انتهاي كار كه رسيديد برنگرديد بلكه بافت را ادامه دهيد كه عرض لبه ي كلاه و بعد از دور كلاه و بعد از عرض ديگر لبه ي كلاه هم شلال مي زنيد. يعني يك دور كامل شلال بزنيد. و كور كنيد.

منبع:www.doonedoone.com

 


برچسب‌ها: بافت كلاه،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : بافنده | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :