خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه قلاب بافی یا بافتنی استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود و یا آموزش شخصی بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و ایجاد کسب و کار زود بازده قلاب بافی است.

 خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

آموزش بافت لباس دخترانه با يك بند

سايز نخ متوسط

قلاب شماره ۲

اين لباس براي نوزاد تازه متولد شده ست. يعني خيلي كوچيكه اما شما مي تونيد در هر سايزي كه خواستيد حتي سايز خودتون ببافيد.

صدو بيست تا زنجيره بزنيد. يا به اندازه دور كمر به علاوه ۵سانت اضافه تر زنجيره بزنيد.

سه زنجيره بزنيد(اين سه زنجيره به عنوان يك پايه بلند و يك زنجيره است) . يك دانه جا بيندازيد. *در دانه بعد يك پايه بلند بزنيد. يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تكرار كنيد. برگرديد.

اگر به عكس نگاه كنيد روي آن سه تا رديف مي بينيد كه وسطي كمي ضخيم تر است. اگر دوست داريد كه شما هم اين طرح را داشته باشيد هر جاي لباس كه خواستيد و با هر طرحي كه خودتان خواستيد مي توانيد اين كار را انجام دهيد. به اين صورت كه بين دانه ها زنجيره نزنيد. مثلا در لباسي كه من بافتم  دو رديف راست و چپ به جاي اينكه يك پايه بلند يك زنجيره يك پايه بلند باشد. سه تا پايه بلند است. يعني دانه اي كه قبلا جا مي انداختم جا نينداختم و در آن پايه بلند زدم. براي قسمت وسط هم كه بزرگتر است در ۵ دانه پشت سر هم پايه بلند زدم. مثل عكس زير (اگر اين قسمت را متوجه نشديد بگيد تا بيشتر توضيح بدم.)

DSC08364

رج بالا را انقدر ادامه بدهيد تا لباس تا روي كمر بيايد. ( وقتي بند را اضافه كنيم لباس بلند مي شود) براي بافت من ۲۸ رج شد.

رج ۲۹ و شروع بند لباس

دانه ها رو به چهار قسمت تقسيم كنيد. مثلا در لباس من ۱۲۰ تقسيم بر ۴ مي شود ۳۰ دانه. از ابتداي رج شروع كنيد .

قسمت اول: يك زنجيره  در آن دانه نبافيد،* يك پايه كوتاه، يك زنجيره، يك دانه جا بيندازيد. از قسمت ستاره تا انتهاي دانه سي ام تكرار كنيد.

قسمت دوم:

 {يك پايه كوتاه، يك زنجيره بزنيد، يك دانه جا بيندازيد يك پايه كوتاه }

 { *يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد، يك پايه نيم دوبل. (۴ بار ديگر از قسمت ستاره را تكرار كنيد.}.

 {يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد، يك پايه بلند. يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد، يك پايه بلند.

{ *يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد، يك پايه نيم دوبل. (۴ بار ديگر از قسمت ستاره را تكرار كنيد.}.

{ يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد.يك پايه كوتاه بزنيد.يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد}

قسمت سوم: مانند قسمت دوم بافته مي شود.

قسمت چهارم: مانند قسمت اول بافته مي شود.

رج سي ام:

قسمت اول: يك زنجيره  بزنيد. در آن دانه نبافيد،* يك پايه كوتاه، يك زنجيره، يك دانه جا بيندازيد. از قسمت ستاره تا انتهاي دانه سي ام تكرار كنيد.

قسمت دوم:

 {يك پايه كوتاه، يك زنجيره بزنيد، يك دانه جا بيندازيد يك پايه كوتاه . يكبار ديگر اين قسمت را تكرار كنيد.

 { *يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد، يك پايه نيم دوبل. (۳ بار ديگر از قسمت ستاره را تكرار كنيد.}.

 {يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد، يك پايه بلند. يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد، يك پايه بلند.

{ *يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد، يك پايه نيم دوبل. (۳ بار ديگر از قسمت ستاره را تكرار كنيد.}.

{ يك زنجيره بزنيد. يك دانه جا بيندازيد.يك پايه كوتاه بزنيد(يكبار ديگر اين قسمت را تكرار كنيد).}

قسمت سوم: مانند قسمت دوم بافته مي شود.

قسمت چهارم: اين قسمت ديگر بافته نمي شود. اخرين دانه قسمت سوم را كه بافتيد رج را برگرديد.اين قسمت لباس در رج هاي بعد هم بافته نمي شود. به عكس زير نگاه كنيد. قسمت سمت چپ كه يك قسمت از چهار قسمت است و بعدا پشت لباس مي شود ديگر بافته نمي شود.

  DSC08362

رج سي و يك: در دانه اول شلال يا بخيه بزنيد. اگر در رج قبل دقت كرده باشيد مي بينيد كه ما يكي به تعداد پايه كوتاه ها اضافه كرديم و يكي از نيم دوبل ها كم كرديم. يعني هر رج كه مي بافيم اولين و اخرين نيم دوبل تبديل به پايه كوتاه مي شود.

علاوه به اين دانه اول رج و دانه اخر رج هم شلال بافته مي شود و در رج بعد ديگر بافته نميشود. پس با اينكه يكي از دانه هاي نيم دوبل تبديل به پايه كوتاه مي شود اما هر سري يكي از پايه كوتاه ها نيز تبديل به شلال شده و حذف مي شود. اين كار باعث مي شود كه روي سينه ها قسمت هلالي شكل بگيرد. قسمت دوم و سوم را به اين صورت ببافيد و قسمت چهارم را ديگر نبافيد. از انتهاي قسمت سوم برگرديد. از اين به بعد تنها قسمت دوم و سوم بافته ميشود.

رج سي و دو و سي و سه هم به همين صورت بافته مي شود.

رج سي و چهار: در اين رج ديگر تنها يكي از قسمت ها بافته مي شود. بسته به اينكه شما دوست داشته باشيد بند لباس طرف چپ باشد يا طرف راست. روشي كه در سه رج قبل بافتيد تكرار كنيد تا جايي كه تعداد دانه هاي شما در يك رج به چهار دانه برسد. كه همان چهار دانه اي است كه پايه بلند مي بافتيد. اكنون تنها به اين صورت ببافيد. سه زنجيره بزنيد. يك پايه بلند در دانه بعد. يك زنجيره بزنيد. يك پايه بلند در دانه بعد بزنيد. برگرديد. اين رج را تا جايي ادامه دهيد كه بند لباس به اندازه كافي بلند باشد ( آموزش بافتني در اينجا ده سانت). رج آخر را به پشت لباس بدوزيد.

 جا دكمه اي:

اين قسمت در عرض لباس بافته مي شود. به تصوير زير نگاه كنيد. انتهاي رج اخر اكنون اولين دانه مي شود. نخ را با زنجيره به اين دانه متصل كنيد. و در تمام دانه ها بعد از آن يك پايه كوتاه بزنيد. دو رج بعد را هم به همين صورت ببافيد.

در رج بعد يك زنجيره بزنيد. يك پايه كوتاه بزنيد. ۴ زنجيره بزنيد. ۱۰ پايه كوتاه بزنيد. ۴ زنجيره بزنيد. ۱۰ پايه كوتاه بزنيد. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تكرار كنيد.

دو رج ديگر مانند رج اول ببافيد. يعني در تمام دانه ها يك پايه كوتاه بزنيد.

طرف ديگر لباس هم تمام رج ها مانند رج يك بافته مي شود.

DSC08363

دامن:

لايين لباس را روي هم قرار داده به صورتي كه قسمت جا دكمه دار روي قسمتي كه بايد دكمه را روي آن بدوزيد قرار بگيريد. با يك زنجيره نخ را به لباس متصل كنيد. و يك دور كامل  به اين صورت ببافيد: سه زنجيره بزنيد(اين سه زنجيره به عنوان يك پايه بلند و يك زنجيره است) . يك دانه جا بيندازيد. *در دانه بعد يك پايه بلند بزنيد. يك دانه جا بيندازيد. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تكرار كنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد.

رج دوم: سه زنجيره بزنيد در همان دانه يك پايه بلند بزنيد..يك دانه جا بيندازيد *در دانه بعد دو پايه بلند بزنيد. يك دانه جا بيندازيد. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تكرار كنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد.

رج سوم : سه زنجيره بزنيد(اين سه زنجيره به عنوان يك پايه بلند و يك زنجيره است)  در همان دانه دو پايه بلند بزنيد.. يك دانه جا بيندازيد. *در دانه بعد سه پايه بلند بزنيد. يك دانه جا بيندازيد. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تكرار كنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد.

رج چهارم:سه زنجيره بزنيد(اين سه زنجيره به عنوان يك پايه بلند و يك زنجيره است)  در همان دانه دو پايه بلند بزنيد..  *در دانه وسط قسمت سه تايي سه پايه بلند بزنيد. . از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تكرار كنيد. دانه اخر را با شلال به دانه اول متصل كنيد. كور كنيد

  DSC08370

منبع: دونه دونه


برچسب‌ها: ،


۰۱:۵۷:۳۰ | نويسنده : بافنده | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :